Thư cảm ơn đội Tình Nguyện dấu chân xanh

Thư cảm ơn đội tình nguyện dấu chân xanh

Balo Thiên phú tặng balo cho các em có hoàn cảnh khó khăn