Ưu điểm may balo

Ưu điểm khiến các xưởng chuyên may ba lô Việt dần chiếm ưu thế

26/Th4 2018

Ưu điểm khiến các xưởng chuyên may ba lô Việt dần chiếm ưu thế

Với nhiều ưu điểm, những ưu điểm xưởng chuyên may ba lô hiện nay đang ngày càng có vị trí hơn trong ngành sản xuất may mặc nói chung. Thứ nhất ưu điểm nhân lực giá rẻ ở Việt Nam, thứ hai là nguồn nguyên liệu phong phú nội địa,