Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi fermentum justo vitae convallis varius. Nulla tristique risus ut justo pulvinar mattis. Phasellus aliquet egestas mauris in venenatis. Nulla tristique risus ut justo pulvinar mattis. Phasellus aliquet egestas mauris in venenatis.

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Tiếp nhận yêu cầu làm mẫu từ khách hàng

Chuyển file thiết kế cho Ngọc Duyệt

In file yêu cầu chi tiết or mẫu của khách xuống tổ mẫu

Phòng mẫu đo lường kỹ thuật may, cách may và hướng dẫn may

 

Theo dõi và nhắc nhở nguyên phụ liệu mẫu

Kiểm tra nguyên phụ liệu đúng và đủ.

Thời gian may hoàn thành mẫu

Ngọc thông báo khách hàng thời hạn giao mẫu đúng hẹn .